top of page

Lähteitä ja lisätietoa

Tälle sivulle on koottu kategorioittain tietoa autismikirjosta ja neurodiversiteetistä erityisesti työllistymisen ja työllisyyden näkökulmista.

Lukemistoa: About

Englanninkielisiä lähteitä ja tietoa autismi- ja neurokirjon henkilöiden palkkaamisen tueksi

Neurodiversity as a Competitive Advantage

https://hbr.org/2017/05/neurodiversity-as-a-competitive-advantage

Changing The Narrative About Autism And Neurodiversity through Awareness, Education and Engagement

https://www.neurodiversityhub.org/

Supporting neurodiverse talent in the recruitment process

https://www.intelligent-resource.com/Neurodiversity-Brochure-1.2.pdf

 

How HR can support a culture of NEURODIVERGENT INCLUSION

https://www.hibob.com/guides/neurodiversity-inclusion-hr/

 

Building teams on diversity not uniformity: Neurodiversity in the workplace

https://www.workpsychologygroup.com/building-teams-diversity-not-uniformity-neurodiversity-workplace/

 

7 Ways To Welcome Neurodiverse Candidates

https://www.robokind.com/recess/how-to-be-welcoming-to-neurodiverse-candidates

 

Autism, Asperger's, and Neurodiversity Training and Consultancy

https://aspiedent.com/index.php/products/inclusive-recruitment

 

Interviewing Your Applicant With Autism

https://hireautism.org/resource-center/interviewing-your-applicant-with-autism

Liittoja, järjestöjä ja yhteisöjä

Autismiliitto

www.autismiliitto.fi/


Suomen autismikirjon yhdistys

https://asy.fi/


Autismisäätiö

https://www.autismisaatio.fi/

Näe nepsy - tietoa ja tukea neuropsykiatrisiin haasteisiin

https://naenepsy.fi/

Eurooppalaisten yliopistojen yhteishanke korkeakouluista valmistuvien tueksi

Improving Employability of Autistic Graduates in Europe

http://www.imageautism.com/

Monimuotoisuus- ja yhdenvertaisuustietoa

Työterveyslaitos: Miten edistää monimuotoisuutta rekrytoinnissa

https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/monikulttuurinen-tyoelama/miten-edistaa-monimuotoisuutta-rekrytoinnissa/

 

Työturvallisuuskeskus: Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työpaikalla 

https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyoturvallisuuden_perusteet/tyoyhteiso/monimuotoisuus_yhdenvertaisuus_ja_tasa-arvo

 

Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista 2015

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2016/20160027/20160027_2

Medioiden artikkeleita

Autismikirjoa ja neurodiversiteettiä tukevia yrityksiä

Lukemistoa: List
bottom of page