top of page

Ota neurodiversiteetti osaksi yrityksesi monimuotoisuus-strategiaa

Strateginen valinta: About

Mitä hyötyä tästä voisi olla yritykselleni?

Monimuotoisuuden vaalimisesta on todistettavasti hyötyä monien tutkimusten perusteella: Innovatiivisuus ja suorituskyky kasvavat. Työntekijät ovat sitoutuneempia ja jopa onnellisempia, kun yrityksen toiminta perustuu kestäville monimuotoisuuden arvoille.


Neurodiversiteetin inkluusion hyödyt ovat moninaiset:

  • Tuottavuus kasvaa

  • Laatu paranee

  • Työntekijät ovat sitoutuneempia

  • Johtajien ja esihenkilöiden kyvyt kasvavat ja empaattisuus lisääntyy  kohtaamalla erilaisia ihmisiä ympärillään

Sitting in Bus

Erityiset kyvyt loistamaan

Huomioi yksilöllisiä tarpeita mahdollisuuksien mukaan, työtehtäviä räätälöimällä, johtamalla joustavasti ja selvittämällä, millainen työskentely-ympäristö sopii parhaiten työntekijälle tai työntekijäkandidaatille.

Neuro- ja autismikirjon ihmisillä on usein kykyä ratkaista monimutkaisia ongelmia, hyvä looginen päättelykyky, erityinen kyky syventyä yksityiskohtiin ja sinnikkyyttä.

Pohdi siis, kuinka paljon painoarvoa laitat tyypillisille valintakriteereille, kuten sosiaalisille taidoille, verkostoitumiskyvyille, tunneälyn esille tuomiselle tai kyvyille sopeutua standardeihin toimintatapoihin.

Informative Interview

Pienet mukautukset, suuret vaikutukset

Jo aivan pienillä muutoksilla toimintatavoissa voit luoda onnistumisen puitteet autismikirjon työntekijälle.


Huomioi tarvittavat asiat rekrytoinnin eri vaiheissa. Tee myös tarvittavia mukautuksia työympäristöön tai työntekotapoihin: Kouluta henkilökuntasi ymmärtämään neurodiversiteetin erityispiirteitä - ja saat siihen käytetyn ajan moninkertaisena takaisin.


Yksi tärkeimmistä asioista (ellei tärkein) neurodiversiteetin huomioon ottamisessa on avoin ja hyväksyvä suhtautuminen: Asenne ratkaisee!

Standing Meeting
Strateginen valinta: Projects

Esimerkkejä maailmalta

Tässä esimerkkejä, kuinka upeasti suuret kansainväliset yritykset ovat ottaneet neurodiversiteetin osaksi monimuotoisia työyhteisöjä - ja kuinka kannattavaa se on myös liiketoiminnalle.

Strateginen valinta: Text
bottom of page