top of page

Neurodiversiteetti

Tämä osio on tiivis tietopaketti neurobiologisesta monimuotoisuudesta eli neurodiversiteetistä. Saat kuvan, kuinka autismikirjo on osa laajempaa neurokirjoa ja erottamaton osa monimuotoisuutta.

Neurodiversiteetti: About

Neurobiologinen monimuotoisuus

Neurodiversiteetti on samanlainen käsitteenä kuin laajemmin tunnettu monimuotoisuus, jonka mukaan meitä toisistaan erottavia tekijöitä, kuten vaikkapa ikää, sukupuolta, seksuaalisuutta, etnistä taustaa tai henkilökohtaisia piirteitä/kykyjä, voidaan pitää voimavarana ja rikkautena työelämässä.

 

Samalla tavalla neurobiologinen monimuotoisuus, aivojen erilainen tapa käsitellä asioita, tuo aivan uusia mahdollisuuksia ja tapoja ratkaista ongelmia ja luoda uutta.

Business Research _edited.jpg
Neurodiversiteetti: Services

Vahvuudet ja haasteet

Meillä kaikilla on omat yksilölliset vahvuutemme ja haasteemme, mutta neurodiversiteetin ihmisillä ne tulevat esille vahvemmin. Joissakin asioissa neurokirjon ihminen voi siis olla aivan huippu ja toisissa asioissa on tavallista enemmän haasteita. On siis hyvä tunnistaa, että neurokirjon henkilön kykyprofiili voi olla hyvinkin vaihteleva.

Neurodiversiteetti: Text
Image by Hannah Busing

Tärkeintä on luoda puitteet ja ilmapiiri, jossa niin neurokirjon ihminen - kuin kuka tahansa muukin, voi olla oma itsensä - ja samalla kokea kuuluvansa joukkoon.

Neurodiversiteetti: About

Tietopaketti neurodiversiteetin eri tyypeistä

Neurodiversiteetti ilmenee erilaisissa muodoissa ja näillä jokaisella on myös omat vahvuutensa.

Lähde:  What is Neurodiversity? (Neurodiversity Hub).

Neurodiversiteetti: Accessibility Policy
neurokirjo_vahvuudet.png
Neurodiversiteetti: Image

Neurodiversiteetin eri muotojen haasteet on myös hyvä ymmärtää:

Neurodiversiteettiin kuuluu siis autismikirjon lisäksi dyspraksia (motoristen toimintojen koordinaatiohäiriö), dyskalkulia (matemaattinen oppimisvaikeus tai laskemiskyvyn häiriö), Touretten oireyhtymä (äänellinen ja motorinen nykimishäiriö), dysleksia (lukemisen erityisvaikeus, lukihäiriö) ja ADHD (attention deficit hyperactivity disorder, tarkkaavaisuushäiriö).

Neurodiversiteetti: Text
bottom of page