top of page
Ota yhteyttä: Contact
Tietoa sivustosta

Ajatus tästä sivustosta syntyi keväällä 2021 opiskellessani monimuotoisuuden edistämistä työelämässä. Ryhdyin opintojakson jälkeen syventymään aiheeseen perusteellisemmin lukemalla lukuisia tutkimuksia neuro- ja autismikirjon henkilöiden työelämäintegraatiosta sekä asiaa edistävien yritysten toimintamalleista.

 

Tämä sivusto syntyi ammattikorkeakouluun tekemäni opinnäytetyön osana. Koko opinnäytetyö on luettavissa täällä: Opas työnantajille autismikirjon henkilön kohtaamiseen rekrytointiprosessissa.

 

Sekä omien havaintojeni että tutkimustiedon valossa voidaan todeta, että neuro- tai autismikirjon ihmiset ovat usein työelämässä väliinputoajia, sillä sosiaalisista ja kulttuurisidonnaisista vuorovaikutusnormeista poikkeaminen saatetaan kokea hämmentävänä ja vaikeasti käsiteltävänä asiana. Ihmisen sopivuutta työhön arvioidaan usein helposti sosiaalisesti arvostettavien tekijöiden, kuten ulospäinsuuntautuneisuuden ja sanavalmiuden perusteella. Nämä ominaisuudet eivät välttämättä kerro mitään siitä, kuinka hyvin ihminen pärjäisi työssään.

 

Tämän sivuston tavoite on lisätä ymmärrystä ilmiöstä työelämässä. Konkreettisena haasteena ehdotan, että yritykset ja organisaatiot Suomessa perehtyvät aiheeseen ja kertovat julkisesti suhtautuvansa positiivisesti autismi- ja neurokirjon työnhakijoihin. Neurodiversiteetin tukeminen kannattaa lisätä organisaation monimuotoisuusstrategiaan.

 

Itse olen työskennellyt mm. ohjelmistokehitysalalla esihenkilötehtävissä. Monimuotoisuuden edistäminen kaikilla osa-alueilla sekä ihmisten vahvuuksien tukeminen ovat tärkeimpiä omaa toimintaani ja ajatteluani ohjaavia asioita.

 

Marko Leino

Anna palautetta sivustosta

Kiitos! Palautteesi lähettäminen onnistui.

bottom of page